Feng Shui i dag

Feng shui like aktuelt i dag som for flere tusen år siden i Kina. Feng shui baserer seg på evige prinsipper og er ikke knyttet opp mot stiler eller epoker. Feng shui utviklet seg gjennom århundrers iakttagelse og analyse av hvordan omgivelsene innvirker på mennesker.

 

Feng Shui er en gammel vitenskap som brukes aktivt og som en naturlig del av livet i Østen i dag. I andre land som Storbritannia og USA brukes Feng Shui i større og større grad ved planlegging av næringsbygg, arbeidsplasser, kontorer og i private hjem. Intuitiv Feng Shui er bevisst rettet inn mot vår moderne tidsalder og selv om filosofien og prinsippene er gamle har de fortsatt samme gyldighet i dag. Vi lever moderne liv mens andre deler av oss, for eksempel ubevisste reaksjoner og biologi fortsatt er på huleboerstadiet. Kjennskapen til energi er universell og kan like godt brukes i Norge i dag som ved keiserens hoff i Kina for over 1000 år siden.

Feng Shui i dag - Purodeco feng shui konsulent Oslo Akershus Norge

Kineserne har satt kunnskapen om energi i system og nedfelt den i fag som akupunktur og feng shui. Ekte feng shui er ikke avhengig av kinesiske symboler eller gjenstander for å virke. Feng shui baserer seg på evige prinsipper og er ikke knyttet opp mot stiler eller epoker, og kan like gjerne benyttes på futuristiske miljøer som en gammel herregård. Det er også viktig å nevne at med feng shui ønsker vi å bidra til harmoni og balanse, derfor det er viktig at arkitekturen ikke blir for overveldende i forhold til  funksjonene og mennesket som bor der. Men nyskapende og lekent kan godt være god feng shui mens en gammel bygning kan være tung og lite støttende.

Feng Shui i dag - Purodeco feng shui konsulent Oslo Akershus Norge

I dag praktiseres Feng Shui av berømte folk som blandt andre Donald Trump, Steven Spielberg og Sting. Store multinasjonale konsern som Coca-Cola, Sony ,Shell, Procter & Gamble og Citibank gjør bruk av Feng Shui fordi det øker verdien av servicen, øker inntjeningen og skaper harmioniske relasjoner blandt de ansatte.

 

Les mer om Hva er feng shui

Bilder: Purodecofengshui, Shutterstock.com