Hva er tradisjonell klassisk feng shui?

Tradisjonell, klassisk eller autentisk feng shui er en kinesisk praksis for planlegging og utarbeidelse av byer, landsbyer, boliger og bygninger. Feng shui er kunsten å balansere de subtile energiene som vi omgir oss med. Formålet er å skape god helse, harmoni og velstand.

 

Hva-er-tradisjonell-klassisk-feng-shui«Hva er tradisjonell klassisk feng shui?» er et spørsmål som dukker opp titt og ofte når man jobber med feng shui. Feng Shui eller fengshui (風水) er den eldgamle kinesiske praksis å plassere og arrangere rom for å oppnå harmoni i  omgivelsene og miljøet. Feng shui har blitt praktisert og utviklet gjennom mange tusen år og metodene kan spores bakover i tid fra mester til mester. Den har sin opprinnelse i taoisme. Taoismen er mer en filosofi enn en religion, da den ikke innebærer tilbedelse av noen guddom. Taoismen handler om å finne sin sanne natur og sin vei, og om hvordan man skal leve i takt med de universelle energier og innrette seg i balanse med miljøet omkring.Hva-er-tradisjonell-klassisk-feng-shui-fem-elementer «Feng Shui» betyr bokstavelig talt «vind og vann» på kinesisk. De gamle kineserne mente at plasser som var utsatt for sterke vinder eller ville vannstrømmer kunne bringe ulykke. De mente det ville bringe et godt liv og fruktbarhet om vind og vann kunne ”samarbeide” og derved skape roligere energibevegelser. Feng shui ble stemplet geomantikk av kristne misjonærer i Kina i det 19. århundret; imidlertid skiller geomantikk og feng shui seg skarpt fra hverandre når det gjelder både hensikt, mål og midler.

Konstruksjonen av graver og gravkamre såkalte «yin-hus» (de dødes hus) inkluderer også i feng shui, men her gjelder naturlig nok andre reglene enn i boliger.

I tradisjonell klassisk feng shui brukes det et spesielt kompass som kalles Loupan. Loupan inneholder all informasjon som er nødvendig for å kunne analysere ute- og inne-miljøer og til å utføre et omfattende utvalg matematiske kalkulasjoner.

Hva er tradisjonell klassisk feng shui

Kan vi benytte tradisjonell klassisk feng shui i vesten i dag?

Noen vil kanskje hevde at feng shui ikke tilhører vår kultur og derfor passer best i Asia. Men i tidligere tider var det god kunnskap om hvordan man bygget helsefremmende hus også her i vesten. Men med økt urbanisering, nye byggeskikker, tidspress og økte utnyttelsesgrader forsvant deler av de gamle tradisjonene. Som en følge av dette fikk vi mange steder ”syke” hus som er bygget i usunne materialer, dårlig ventilerte og er mer eller mindre tilfeldig plassert i landskapet.

Menneskene i det moderne samfunnet blir stadig mer stressede og berørt av det moderne livets ulemper, vi søker stadig etter nye metoder for å gjenvinne helse og velvære. Derfor ønsker flere å skape gode og helsefremmende hjem og miljøer hvor vi kan trives og utvikler oss. Derfor trenger vi feng shui mer enn noen gang. Tradisjonell klassisk feng shui er basert på universelle prinsipper som passer like godt i vesten som i Østen. Feng shui kan anvendes i dag og er ikke avhengig av verdensdeler eller kulturer, design eller stil!