Naturlig boliginnredning – Feng Shui

Naturlig boliginnredning med Feng Shui handler i første rekke om å utnytte den naturlige energien i våre omgivelser. Boligens plassering i landskapet, formen og strukturen på huset, omgivelsene, interiør designet, plassering av møbler, farger og former har stor innvirkning på oss.

Naturlig bolig innredning med Feng Shui | Purodeco Feng Shui konsulent i Oslo og Akershus - interiorarkitekt

Naturlig boliginnredning med Feng Shui kartlegger energimønstre i boligen og på alle som bor der. For sin egen trivsel og velvære får man en individuell møbleringsplan som er tilpasset den enkelte på en naturlig måte. Det gir mennesket en klarhet og et naturlig fokus. Feng Shui har en naturlig logikk, men ofte er vi ikke oppmerksomme på ting rundt oss som kan virker forstyrrende. Det er en energi messig forbindelse mellom mennesker og gjenstander. Alt vi omgir oss med snakker til oss. Hvordan snakker ditt hjem til deg?

Feng Shui handler om enkelhet, klarhet & bevissthet.

Grunntanken i Feng Shui er at for å oppnå harmoni og balanse, må mennesket integreres grundig med naturen, leve i balanse med den og jordens energier og tilpasse seg landskapets energimønstre snarere enn å forsøke å herske over dem. Dette var også noe våre forfedre kjente til også her i Vesten, da de med omhu valgte sine boplasser.

Naturlig boliginnredning, interior Feng Shui

Feng Shui innredningstrend har kommet for å bli også i vår vestlige verden og blir bare mer og mer populær. Folk søker bedre livskvalitet og inspirasjon i hverdagen. Nå har vi mennesker blitt enda mer åpne for nye måter å innrede våre hjem på. Hjemmet betyr mye for oss nordmenn, og vi vil jo gjerne leve harmonisk. Da er Feng Shui et godt verktøy. Levende interiør skaper enkelhet og ro i sjelen. Det handler om å forbedre livskvaliteten og bruke omgivelsene til å gi deg støtte i det som er viktig for deg i livet gjennom fri flyt av positiv energi!

Les mer om hva er Feng Shui og om Feng Shui bolig konsultasjon

Bilder: Purodecofengshui, Shutterstock