Vårjevndøgn og den Internasjonale fargedagen

Vårjevndøgn eller «Equinox» ble for noen år tilbake valgt for å feire den Internasjonale fargedagen. På dette tidspunktet står solen rett over ekvator, dermed er dag og natt omtrent like lange over hele verden. Lyset overtar og fargene kommer frem og blir derfor feiret på fargerikt vis rundt omkring i verden.

Feng shui - Vårjevndøgn den Internasjonale fargedagen

En internasjonal fargedag er ansett som aktuelt og meget viktig siden farger er, takket være vår visuelle oppfatning, en av de mest innflytelsesrike påvirkninger i våre liv. Innføringen av den internasjonal fargedagen ble vedtatt i 2009 av International Colour Association. Foreningen er sammensatt av nasjonale foreninger og medlemmene representerer mer enn 30 land. Den internasjonale fargedagen blir hvert år markert med en rekke arrangementer rundt om i verden.Vårjevndøgn den Internasjonale fargedagen - Feng Shui

Valget av dato 21. mars falt på vårjevndøgn eller Equinox som betyr «jevndøgn» – aequus (lik) og nox (natt). Vårjevndøgn i Norge varierer mellom 20. og 21. og en sjelden gang den 19. mars. Rundt vårjevndøgn er natt og dag er tilnærmet like lange noe som symbolsk representerer det komplementære lys og mørke. Lys og farge er uatskillelige. Farge er alltid forbundet med lys, uten lys ville det ikke vært noen farge, derfor feirer den Internasjonal farge dagen også lyset.

 

Vårjevndøgn er i likhet med solverv, direkte knyttet til årstidene og markerer en av de fire store overgangene i naturen. På den nordlige halvkule markerer vårjevndøgn (mars) begynnelsen på våren og høstjevndøgn (september) markerer begynnelsen på høsten. I den sørlige halvkule, oppstår vårjevndøgn i september og høstjevndøgn i mars.

I Feng Shui indikerer vårjevndøgn at vi går fra mørke, kulde og passiv yin energi til lys, varme og aktiv yang energi. Som del av naturen påvirker dette skiftet oss mennesker, vi går fra mørke og passivitet til lys og aktivitet. Det er fin tid for å rydde i loft, kjeller, skuffer og skap for å frigi stagnert og fastlåst energi. Åpne opp alle vinduer for å få ny frisk og livgivende energi inn i hjemmet.

Vårjevndøgn-den-Internasjonale-fargedagen-Feng-Shui-farger

 

Purodeco praktiserer Chue Style Feng Shui – tradisjonell og autentisk feng shui