Yoga og Feng Shui

Slik jeg ser det, har yoga og feng shui mye til felles og begge leverer lignende resultater. Vi tyr til både yoga og feng shui for å redusere stress, oppnå balanse, fylles med energi, bli gladere og mer harmoniske.

yoga feng shui energi livsstil helse

Både yoga og feng shui har samme formål; å balansere og harmonisere energi. Yoga balanserer energien i kroppen vår, feng shui balanserer energien i miljøet rundt oss. Om vi i tillegg praktiserer yoga i et balansert rom kan vi virkelig dra nytte av praksisen ved å tegne den positive energien av rommet inn i kroppen, og dermed inn i våre liv.

Både yoga og feng shui handler om pust og flyt av energi

I yoga bruker vi pust (pranayama) for å få mer livskraft inn i kroppen og energi til deler av kroppen hvor vi har ubevisste spenninger og blokkeringer. Feng Shui benytter  bevissthet til fysiske områder rundt oss hvor vi kan finne svært lignende typer blokkeringer. Flyten av energi (chi) i et hus er som pusten i kroppen. Etter å ha gjort feng shui et rom, kan vi føle at det er lettere å puste etterpå.

yoga-feng-shui-energi-livsstil-interior

Ved å praktisere både Yoga og Feng Shui påvirker vi også mange andre områder av våre liv – ofte med mange positive resultater. Yoga gir oss mulighet til å bevege oss med ynde og letthet og å unngå stress og belastning. Feng shui hjelper oss å tilpasse ytre miljø for å skape mer enkelhet og flyt i livet.

Yoga’s naturlige beste venn er Feng Shui

Feng Shui går ut på å oppnå harmoni, slik at energistrømmen i rommet endres så de som oppholder seg i rommet føler konsentrasjon og velvære fordi ”livets pust” flyter fritt. Alt dette fyller oss med masse positiv energi og man får lyst til å spise sunnere og bevege meg mer.

yoga-feng-shui-energi-livsstil-helse-glede

Det å forandre på energiene i et hus og på en eiendom bør gjøres over tid. Det er på samme måte som å starte med Yoga, som å innføre en helt ny livsstil. En person som prøver å mestre yoga må forstå at det er en lang reise med behov for utholdenhet og engasjement. Praktisering av yoga og oppbygging av støttende omgivelser, krever begge balanse gjennom å utvikle styrke og fleksibilitet.

En enkel, ryddig plass fremmer mulighet for å oppnå fred i sinnet

En av de grunnleggende prinsippene i Feng Shui er at ditt hjem gjenspeiler livet ditt, at ytre eksistens speiler den indre. På samme måte gjenspeiler kroppen vårt sinn, det ytre speiler det indre. For å gjenvinne energi må vi eliminere det som tar livsenergien fra oss.  Både yoga og feng shui lærer oss å identifisere og bli bevisst på elementer som ikke lenger tjener oss.  Begge er nyttige verktøy for å realisere og integrere positive endringer i viktige områder i livet.

Yoga styrker kroppen og feng shui styrker den positive energien rundt oss. Begge deler styrker sinnet. For meg er de begge nødvendig for å kunne leve i balanse og finne indre ro.